Choose Country      v
Produkter - Smoke Free / Ved leje/køb af rygekabin

Krav til funktion & præstation ved køb eller leje af rygekabiner

Kapacitet
1.

Rygekabinerne skal være i stand til at håndtere to til tolv samtidige rygere (afhængig af størrelsen af ​​rygekabine), og ha en fleksibel kapacitet mellem 750 - 6000 cigaretter per måned. Øget kapacitet på op til 18 000 cigaretter.
Ozonfri
2.

Rygekabinerne må ikke producere ozon eller andre giftstoffer, hverken i teorien eller i praksis.
Brandsikre
3.

Rygekabinerne skal:
 • Have en ramme af aluminium.
 • Vær brandsikker.
 • Have en brandsikkert askhåndteringssystem der er testet af uafhængige institutter.
 • Have en mulighed for at bestille dørre til de større rygekabiner.
Service
4.

Service af Rygekabinerne skal udføres af leverandøren. Servicen inkluderer, uden ekstra omkostninger, i henhold til aftalte antal cigaretter / måned:
 • En generel gennemgang af Rygekabinerne og des drift.
 • Tømning af askehåndteringssystem.
 • Måling af Rygekabinens funktion før og efter service, samt indberetning af antallet røgede cigaretter ved hvert servicetildfælde.
 • Udskiftning af filtere.
 • Miljørigtig håndtering af affald, herunder askehåndteringssystemets aluposer samt slitage dele og filtre.
 • Igangværende detaljerede oplysninger af udførte service og rapportering af antallet af cigaretter røget, siden installationen hos kunden.
 • Muligheden for kunden at til enhver en tid anmode om måling af leverandøren eller en anden uafhængig institution, af rygekabinens præstation og funktion. Rygekabine skal leve op til disse krav.
Menigen med ovenstående er vigtigt for en fungerende Rygekabine over tid, dvs. kabinen skal fungere lige så godt dag 1 som i fremtiden.
 
Målingen af ​​antal røgede cigaretter, er vigtigt, da dette er et mål for, hvor hårdt filterene er belastede. Ved overforbrug taber filtrere des funktion, og frigør partikler og giftige gasser ud i arbejdsmiljøet. (Derfor er det en mulighed for kunden at til, hver en tid bestille målinger af rygekabines funktion & præstation.)
 
Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af Rygekabinerne sikrer arbejdsmiljøet og funktionen. Desuden skal avfaldet hånteres på en miljømæssigt forsvarlig måde for at minimere indvirkningen på miljøet.
 
CE-mærket
5.

Anlægget skal være CE-mærket og drives i almindelige elnet. Strømforbrug skal angives.
Dokumenteret filterrensningseffekt
6.

Anlægget skal have dokumenterede filterrensningeffektivitet for partikler i det laveste filter klasse H14 i henhold til den internationale standard EN 1822. Dette er igen for at sikre, at systemet fungerer, og renser røg og partikler i alle størrelser, således at arbejdsmiljøet er godt og at ingen udsættes for giftige gasser og partikler mod deres vilje.
 
Partikelfiltrene skal være certificerede
7.

Partikelfiltre skal være certificeret EN799 for grove filter og EN1822 for High Efficiency (HEPA-filter). Tobaksrøg kræver HEPA 14 som minimum. Leverandøren skal have klare service-procedurer, der påviser når HEPA-filter bør udskiftes.
Testresultat
8.

Testresultater til filtrering af partikler og gasser skal attesteres af uafhængige testinstitutter. Endvidere skal gasfilterene dimensioneres og skiftes senest ved  9000 røgede cigaretter.
Luftfiltre
9.

Gasfilter skal være mindst i 2 lag, for at kompensere for kulstofets ujævnheder som der kan skabe »lommer« med lavere tryk-modstand. Gasfiltre skal skiftes mindst hver 3 måned eller oftere. Leverandøren skal kunne dokumentere service-procedurer for udskiftning af gasfiltre baseret på det faktiske antal af cigaretter røgede i kabinen.
Luftudskiftning
10.

For at forhindre lækage, skal kabinen ikke være dybere end 1,6 meter på det dybeste punkt. Luften skal skiftes minimum 120 gange i timen. Samlet luftskifte må ikke tage mere end 30 sekunder for at undgå lækage.
Flyttbar
11.

Rygekabinen skal være fleksibel og dermed flytbar.
Love og regler
12.

Der bør være en måde for myndighederne at kontrollere dokumentation at service er korrekt udført i henhold til  at love og regler overholdes.
garanti
13.

Garanti for at der findes reservedele og en serviceorganisation at udføre service og garatere for systemets funktion under hele kontraktperioden skal forefindes.
Service inden for 2 arbejdsdage
14.

Vi garanterer at vi inden 2 arbejdsdage udfører Nød-Service for at rette eventuelle fejl og mangler, uden beregning. Skader, hærværk og overforbrug regnes ikke som fejl.
Lejes eller købes
15.

Rygekabinerne kan lejes, med service op til 36 måneder. Alternativt købes med service i minimum 36 måneder.
Prøveperiode
16.

En prøveperiode på 4 uger af Rygekabinen uden omkostninger for kunden. Dette er for at sikre, at rygekabinen fungerer ved den installerede placering.
Certifikater
17.

Alle certificeringer og dokumetationer skal vedlægges og indeholde telefonnummer hvorved kunden bør have en mulighed for at ringe og stille spørgsmål omkring rygekabinernes præstation og funktion.
Referencer
18.

Referencer på mindst 30 tilsvarende rygekabiner i drift skal angives, hvoraf 5 inden for samme type af forretning som kundens. Kunden skal have en mulighed for at besøge3 af disse som skunden selv vælger.
ISO 9001 og ISO 14001
19.

Virksomheden skal have certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.