Choose Country      v
Om os

QleanAir Scandinavia

Historien om en dreven brandmand med astma og en røgfølsom
forretningsmand med næse for gode idéer.

I slutningen af 80'erne arbejdede virksomhedens grundlægger Peter Bjersten som brandmand, samtidig med at han satsede på en karriere som entreprenør i sin fritid. Gennem arbejdet i brandvæsenet havde han fået en stor viden om røg – både dens indhold og egenskaber. Efterhånden havde han opfundet en smart måde til at rense røgfyldt luft, så alle skadelige stoffer, farlige bestanddele og partikler forsvinder. Dette var de første skridt mod det, der senere skulle blive opskriften på succes for Smoke Free Systems.
 
I 1993 blev der indført strenge love om rygeforbud i Sverige. På dette tidspunkt var Smoke Free Systems allerede begyndt at bygge rygerum med Smoke Free Systems' filtreringsteknik. I 1997 arbejdede Håkan Lindström som konsulent i virksomheden. Han så tidligt det uudnyttede potentiale både på markedet og i virksomheden og blev sammen med Peter partner i Smoke Free Systems.
 
Håkan Lindström, som selv er allergiker og ikke kan tåle røgfyldte miljøer, ansporede Peter Bjersten til at komme på en bedre løsning end rygerummene. I rygerummene var luften stadig røgfyldt, og ikke-rygere kunne ikke omgås med deres ryger-kolleger uden at blive udsat for passiv rygning. Dette var en udfordring, som skulle løses!
 
Efter en svær proces, hvor Peter Bjerstens viden og nytænkning blev sat på en prøve, kunne det endelige resultat præsenteres på en messe i 1997 – det fritstående, åbne rygeskur.
 
Endelig var al røg væk!
 
Løsningen var at lukke røgen inde, før den nåede at sprede sig, og at rense den med den rigtige filterteknik. Dette skulle kombineres med løbende, forebyggende vedligeholdelse. Det er samme løsning, som anvendes i alle vores produkter i dag.
 
Til at begynde med var den indlysende grund til at anvende Smoke Free Systems løsning at beskytte mennesker mod passiv rygning. Og sådan var det i mange år. I dag benytter virksomheder Smoke Free Systems af flere forskellige årsager. Det kan handle om:
 
Fraværstid, når personalet går ud og ryger, hvilket fører til omkostninger og dårligere effektivitet i områder, hvor rygning udendørs ikke er muligt pga. restriktioner. For at udnytte gulvarealet mere effektivt.
 
I dag anvendes en rygekabine ikke bare til at rense luften for tobaksrøg – den løser også andre røgrelaterede problemer.
 
Gennem årene har Smoke Free Systems ikke bare udviklet en suveræn løsning, men også fået en omfattende viden om adfærden i forbindelse med rygning, rygelovgivningen og det faktum, at problemet med rygning ikke kan løses natten over. Indtil målet er nået, vil Smoke Free Systems være en del af løsningen på et røgfrit miljø.

I september 2012 skiftede Smoke Free Systems navn til QleanAir Scandinavia.