Choose Country      v
Luftrenser / Referencer / TNT distribution

TNT Ref image  

TNT sætter arbejdsmiljøet højt på dagsordenen 

I Upplands Väsby nord for Stockholm ligger et af TNT Sveriges logistikcentre. Allerede ved indgangen forstærkes billedet af TNT som en virksomhed med en stærk medarbejderkultur. Billedsproget og budskaberne understreger, at de vigtigste succesfaktorer er medarbejderne og de teams, de arbejder i. Her stræber man efter at være bedst i transportbranchen, når det gælder arbejdsmiljø.

TNT har beskæftiget sig intensivt med arbejdsmiljø i længere tid. Ud over at være ISO 9001- og ISO 14001-certificeret er virksomheden også OHSAS 18001-certificeret. Det betyder, at organisationen har nogle nøje fastlagte rammer for, hvordan den skal arbejde med arbejdsmiljøanliggender. Magnus Lindberg er General Service Coordinator hos TNT Sverige og har længe været engageret i miljøarbejdet. Han husker, da TNT's lokaler lå i Sollentuna. »Allerede dengang målte man mængden af partikler i luften og konstaterede, at der var store mængder af udstødningsgas, pakkestøv og gummipartikler i luften.«  
 
I forbindelse med en flytning til nye lokaler på 5.000 m2 i 2005 blev der installeret fem lofthængte luftrensere. I løbet af det første år viste det sig, at den årlige service ikke var tilstrækkelig, og at det var nødvendigt at få udført ekstra service, hvilket også var en udfordring under et igangværende skift af arbejdshold. Det kræver en del planlægning at udføre service på lofthængte luftrensere.
 
Da aftaleperioden var ved at udløbe, begyndte Magnus at kigge efter alternative løsninger. Han kom i kontakt med QleanAir Scandinavia, som kom og målte mængden af partikler i luften. Efter at have læst rapporten besluttede man at teste, hvad to AirQlean+ 5820 kunne gøre ved luftkvaliteten i lokalet. Valg af luftrenser og af, hvor mange der skulle bruges, blev baseret på TNT's forudsætninger og behov.
 
Luftrensning som fungerer
Efter en kort testperiode kunne det konstateres, at de nye luftrensere levede op til forventningerne. Efter også at have set dokumentationen for resultatet af luftrensningen var TNT nu overbevist og underskrev en 3-årig aftale med QleanAir. 
 
I aftalen indgår forebyggende vedligeholdelse, filterskift og en livslang funktionsgaranti. Det er en garanti for, at TNT får samme luftrensning af høj kvalitet hver dag, året rundt. En luftrenser fra QleanAir fungerer lige så godt dagen før service som på leveringsdagen.
 
Efter skiftet til de nye luftrensere er der kommet flere positive kommentarer fra medarbejderne, som godt kan mærke forskellen. »Det kan især mærkes i øjnene« er en af kommentarerne. Dårlig luft kan give problemer som f.eks. hovedpine, astma og tørre øjne. At personalet mærker forskel er yderligere et bevis på, at det nye luftrensningsanlæg fungerer efter hensigten. 
 
TNT er meget tilfreds og holder nysgerrigt udkig efter endnu flere positive virkninger. »Jeg har allerede anbefalet løsningen til andre TNT-enheder,« slutter Magnus.
 
 


Kundreferens TNT distribution
PDF