Choose Country      v
Luftrenser / Referencer / PostNord

PostNord Ref image  

Ren luft – til både personale og pakker 

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger i Norden og står desuden for postomdeling til både private og virksomheder i Sverige og Danmark. Det er derfor en forudsætning, at der holdes et højt service- og kvalitetsniveau. På PostNords pakketerminal i Segeltorp i det sydlige Stockholm snor transportbåndene sig gennem de 12.000 m2 store lokaler med forsendelser, som er på vej mod deres destination.

Da Camilla Olsson, som er chef for den regionale forretningsoptimering hos PostNord, blev kontaktet af QleanAir, sagde hun, at de allerede havde en luftrensningsløsning. Det viste sig dog, at de 22 lofthængte luftrensere ikke gjorde deres arbejde godt nok. Medarbejderne og sikkerhedsrepræsentanten var ikke tilfredse og fortalte, at lommetørklæderne bliver sorte, når man pudser næse. Luften indeholdt stadig store mængder støv og partikler, hvilket også kunne ses på både pakker og udstyr. Der blev aftalt et møde med henblik på at foretage en luftmåling – en sikker metode til at konstatere, hvor mange partikler luften indeholder. Ved det første besøg hos PostNord blev der foretaget en indledende måling af mængden af partikler i luften, og mistanken blev bekræftet. Selvom der var monteret luftrensere i loftet, var der en meget stor mængde partikler i luften. 
 
Testinstallationen blev permanent
Sammen med Maroun Asmar, som er produktionsleder på terminalen, blev der foretaget en testinstallation med to AirQlean+ 5820 i »pallehubben«, som er den del af lokalerne, hvor der er flest problemer med støv. »Vi tænkte, at hvis det er muligt at få renere luft dér, så kommer det også til at fungere i resten af lokalerne,« fortæller Maroun. Der blev foretaget en luftmåling før, under og efter installationen, og mængden af partikler blev reduceret markant – ved en del porte med helt op til 90 %. Testinstallationen blev gjort permanent, og der blev installeret yderligere seks luftrensere.
 
Til gavn for både medarbejdere og pakker
»Efter at vi skiftede til QleanAirs luftrensning, er problemet med støv næsten helt forsvundet. Pakkerne er renere, og medarbejdernes lommetørklæder bliver ikke længere sorte,« fortæller den tilfredse produktionsleder. For PostNord er det ikke bare vigtigt, at pakkerne og leverancerne holder en høj kvalitet. Det er lige så vigtigt, at arbejdsmiljøet holder samme høje niveau. Hvert år foretages der en rundspørge om personalets oplevelse af arbejdsmiljøet, og resultatet udmunder i et arbejdsmiljøprojekt. Bæredygtighed er så vigtigt for PostNord, at det indgår i virksomhedens værdier, hvilket er noget, den har til fælles med QleanAir Scandinavia. 
 
Flere fordele
I begyndelsen var det en udfordring at finde placeringer til luftrenserne på gulvet, men takket være luftmålingerne og analysen af rapporterne fandt man frem til de kritiske punkter, så man kunne placere luftrenserne dér, hvor de ville gøre størst gavn. At de er mobile og står på gulvet, er en stor fordel, fordi de dermed kan opfange partikler i alle størrelser. En anden fordel er, at der ikke er brug for lifte, og at produktionen ikke forstyrres i forbindelse med service. 
 
På spørgsmålet, om PostNord kan anbefale QleanAir som leverandør af luftrensning, lyder et klart ja. »Vi har jo selv oplevet forskellen,« siger Maroun afslutningsvis.


Referencer PostNord
PDF